Om FonSyd

Nätverkets bakgrund

Eftersom forskarutbildningen på senare år har stått inför flera förändringar främst i samband med Bolognaprocessen, har detta lett till ett stort behov av att diskutera och arbeta med forskarutbildningens nutida och framtida villkor.
FonSyd bildades därför år 2008 och består idag av ett nittiotal medlemmar från sju lärosäten. Nätverksansvarig är Eva Brodin vid Lunds universitet.

Mål och ambitioner

Ambitionen är att FonSyd ska utgöra ett forum för tvärvetenskapliga möten, där diskussioner kan föras på alla nivåer (doktorander, handledare, forskare, administratörer o.s.v.) i relation till forskarutbildningen. Vi vill bidra till utvecklingen av forskarutbildningen genom att hålla en kontinuerlig seminarieverksamhet och tillsammans arbeta fram gemensamma utvecklings- och forskningsprojekt inom området.

Kontakta oss!

Sidansvarig: ingrid.bosseldaluvet.luse | 2020-06-17