FonSyd

FonSyd är ett forum för tvärvetenskapliga möten, där diskussioner kan föras på alla nivåer (doktorander, handledare, forskare, administratörer m.fl.) i relation till forskarutbildningen.

Vi har bl.a. en kontinuerlig seminarieverksamhet i samverkan med Avdelningen för Högskolepedagogisk Utveckling (AHU) vid Lunds universitet.Alla är välkomna!